Strategy Management – Học viện Doanh nhân MVV Academy

4 chiến lược cốt lõi để phát triển và quảng ...

John Sculley, cựu CEO của Apple. John Sculley đã giúp xây dựng thương hiệu cho nhiều công ty, đặc biệt là giúp Pepsi và Apple có được danh ...

Xem chi tiết

Chương trình iCEO quay trở lại trong năm 2019: Mở đầu ...

Trong hai ngày 23-24/03, chương trình Quản Trị Kinh Doanh Thông Minh – iCEO đã chính thức quay trở lại trong năm 2019 tại Hà Nội, mở đầu ...

Xem chi tiết

Giới thiệu

The course provides the foundations and methods of building strategic management in business.

Đối tượng nên tham gia khóa học

  • Team leaders, Directors and the manager of strategic management department
  • Business owners

Lợi ích của khóa học

  • Provides background in strategic management in the business
  • Provide knowledge of strategy building methods in the business

Chương trình học

SECTION 1. INTRODUCTION TO OVERVIEW OF STRATEGY

1. What is the strategy?

2. Corporate Strategy

3. Business Strategy

SECTION 2. PRINCIPLES OF STRATEGIC PLANNING

1. Overview of principle practice in planning strategy

2. Principle of practice 1: 3 Strategy Horizons

3. Principle of practice 2: Strategic Dialogue

4. Principle of practice 3: Organizational Engagement

5. Principle of practice 4: Execution and Monitoring

SECTION 3. CORPORATE STRATEGY

1. Overview of business strategy

2. Balanced score card

3. Strategy map

4. Measurement indicators

SECTION 4. BUSINESS STRATEGY

1. Foundation factors

2. Typical business strategies

a. Low total cost strategy

b. Differentiated characterization strategy

c. Concentration strategy

SECTION 5. SELECT AND IMPLEMENT STRATEGY

1. Requirements

2. principle of selection

3. Influence factors

4. Criteria for selection of strategy

5. Strategy implementation

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

Mr. Nguyen Thanh Son is a reputable businessman, lecturer, author and media expert in Vietnam. He is a trainer for many Google Partners training programs organized by Google, typically the Sales Masterclass program and the Elevator Senior CEO training program.

Xem thêm thông tin giảng viên

Xem thêm video về khóa học

Highlight Courses at MVV

Điểm qua một số chương trình nổi bật tại MVV Academy

Xem video

Các chương trình đào tạo nổi bật

Sales MasterClass

This course "overturns" seemingly immutable opinions about the art of selling, helping us to understand important issues ...

Xem chi tiết

Strong Brand Building

"Strong Brand Building" course of MVV Academy is designed to provide a solution to the brand positioning needs of Vietnamese ...

Xem chi tiết

Internal Communications

“People are the most valuable asset of businesses” - Matsushita Konosuke The strength of an enterprise lies not in ...

Xem chi tiết