Digital và Truyền thông nội bộ: Một lối tư duy – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Digital và Truyền thông nội bộ: Một lối tư duy

DIGITAL VÀ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ: MỘT LỐI TƯ DUY

Trong bối cảnh ngày càng phát triển của cuộc sống, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy digital xuất hiện ở mọi ngõ ngách quanh ta. Trên cương vị là một nhà truyền thông nội bộ, bạn cần nắm bắt được xu hướng kỹ thuật phát triển từng ngày để có thể truyền đạt những câu chuyện kinh doanh và những chiến lược phát triển doanh nghiệp cho nhân viên.

Điều quan trọng nhất đối với nhà truyền thông nội bộ là cung cấp những lời khuyên cần thiết để giúp nhân viên hiểu về “chuyển sang digital” quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp. Những thông tin bổ ích trong cuốn sách này sẽ là “kim chỉ nam” để bạn đạt được mục đích.

ĐĂNG KÝ NGAY