Tương lai của trải nghiệm khách hàng – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Tương lai của trải nghiệm khách hàng

TƯƠNG LAI CỦA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Theo khảo sát của PwC năm 2018, những khách hàng đã quen với những trải nghiệm tốt sẽ sẵn sàng “cạch mặt” một thương hiệu nếu họ gặp phải những trải nghiệm không tốt. Sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ và yêu cầu ngày một cao của khách hàng không cho phép các doanh nghiệp “dậm chân tại chỗ”.

Hoặc là cải tiến hoặc là doanh nghiệp của bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. 10 câu chuyện đến từ 10 chuyên gia về trải nghiệm khách hàng sau đây sẽ giúp bạn biết được khách hàng đang kỳ vọng những gì trong tương lai.

ĐĂNG KÝ NGAY