Khóa học e-learning Hoạch định chiến lược truyền thông phức hợp – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Khóa học e-learning Hoạch định chiến lược truyền thông phức hợp

Khóa học e-learning Hoạch định chiến lược truyền thông phức hợp
Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

Giới thiệu

Chúng tôi tự hào rằng “Hoạch định chiến lược truyền thông phức hợp” là khóa học được nghiên cứu sâu nhất, chắt lọc nhất tại MVV Coaching. Với sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Thanh Sơn – một trong những chuyên gia đã góp phần định hình nên ngành Truyền thông tại Việt Nam ngay từ những ngày đầu sơ khởi, khóa học đã nhận được những đánh giá cao và giới thiệu từ các chuyên gia trong ngành. Sau khoá học, học viên sẽ có thể ứng dụng ngay vào doanh nghiệp mình, Hoạch định chiến lược và chương trình truyền thông thu phục khách hàng, quản trị chương trình truyền thông hiệu quả.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Các Lãnh đạo/CEO, C-levels cần nhìn nhận và áp dụng truyền thông ở cấp độ chiến lược, danh tiếng và thương hiệu của công ty nhằm thu phục khách hàng • Trưởng phòng/Phụ trách các hoạt động truyền thông marketing, quản trị thương hiệu, Advertising, PR, Media, Research, Digital/Social, CRM, Business Development/Sales, Product...

Lợi ích của khóa học

• Nắm chắc quy trình xây dựng chiến lược truyền thông • Thấu hiểu mối quan hệ qua lại giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu truyền thông • Cách thức nghiên cứu và phân tích tình huống cho thương hiệu • Làm rõ mục tiêu của chương trình truyền thông • Thấu hiểu đối tượng mục tiêu sâu sắc • Xây dựng thông điệp chủ đạo hiệu quả • Thấu hiểu và sử dụng chiến thuật, kênh truyền thông hiệu quả • Làm rõ cách thức để đo lường hiệu quả truyền thông

Chương trình học

1. PHẦN TỰ HỌC THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MVV ACADEMY

1.1. Giới thiệu sơ lược về chiến lược truyền thông 1.2. Mục tiêu thương mại 1.3. Mục tiêu truyền thông 1.4. Đối tượng 1.5. Thông điệp 1.6. Chiến lược truyền thông 1.7. Chiến thuật truyền thông 1.8. Thời gian biểu, Ngân sách & Nguồn lực 1.9. Đánh giá hiệu quả

Hình ảnh khóa học

Thông tin khóa học

3 NGÀY HỌC

880,000 VNĐ• 3 Email nhắc tiến độ• 1 cuộc gọi nhắc tiến độ• Nếu mở lớp học public sẽ được học với mức phí 7,920,000 VNĐ

7 NGÀY HỌC

1,100,000 VNĐ• 4 Email nhắc tiến độ• 2 cuộc gọi nhắc tiến độ Nếu mở lớp học public sẽ được học với mức phí 7,700,000 VNĐ

15 NGÀY HỌC

1,320,000 VNĐ• 6 Email nhắc tiến độ• 3 cuộc gọi nhắc tiến độ• Nếu mở lớp học public sẽ được học với mức phí 7,480,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY