Agency Thông minh – iAgency – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Agency Thông minh - iAgency

Agency Thông minh - iAgency
Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

 

Giới thiệu

Khóa học “iAgency – Quản trị Agency Thông minh” của Học viện Doanh nhân MVV là khóa học cao cấp được thiết kế dành riêng cho CEOs, lãnh đạo của các công ty quảng cáo, truyền thông tiếp thị, quan hệ công chúng, tiếp thị số (agency) nhằm trang bị kiến thức và phát triển các kỹ năng cho lãnh đạo các agency, giúp các doanh nghiệp này phát triển nhanh chóng hoạt động kinh doanh của mình.

Khóa học là sự đúc kết kinh nghiệm xây dựng, phát triển và hợp tác lâu năm của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn, người đã xây dựng nên những agency hàng đầu của Việt Nam.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Nếu bạn có một agency và có một tầm nhìn tham vọng cho agency của mình và cần được hướng dẫn cách triển khai tốt nhất nguồn lực, tài chính và tổ chức của mình để xây dựng nên một “agency triệu đô” trong thời gian ngắn nhất thì đây là chương trình dành cho bạn.

• Nếu bạn được coi thuộc tầng lớp kế cận cho agency của bạn, đây cũng là chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cá nhân cần thiết cho bạn.

Lợi ích của khóa học

• Hiểu rõ tầm quan trọng của việc thiết lập tầm nhìn, chiến lược và định hướng kinh doanh của agency trong thời đại kinh tế số.

• Nắm vững cách thức sản phẩm hóa dịch vụ để phát triển agency trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

• Tiếp thị, xây dựng thương hiệu và lập kế hoạch bán hàng đúng quy trình để đạt được mục tiêu kinh doanh.

• Đề xuất bán hàng, định giá và thương lượng hiệu quả để đạt hiệu quả kinh tế cao.

• Quản lý khách hàng, lãnh đạo và đối tác hiệu quả để phát triển hoạt động kinh doanh.

Chương trình học

Chương trình bao gồm 6 học phần:

1. THIẾT LẬP TẦM NHÌN: CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH (TP.HCM 26, 28/03 & 02, 04/2019)

Học phần nền tảng của chương trình. Trong học phần này, các bạn sẽ được tìm hiểu các giai đoạn phát triển của agency và thách thức của từng giai đoạn phát triển, sau đó hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược chiến lược doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh, sự khác biệt của việc xây dựng agency để vận hành hay xây dựng agency để chuyển giao (build to last or build to sell). Các bạn sẽ thực hành xây dựng kế hoạch phát triển cho agency của mình dựa trên ba tầm nhìn chiến lược: tầm nhìn ngắn hạn, tầm nhìn trung hạn và tầm nhìn dài hạn cũng như cách thức phổ biến chiến lược cho toàn bộ nhân viện thông qua hoạt động Đối thoại Chiến lược.

2. PHÁT TRIỂN QUY MÔ (TP.HCM 16, 18, 23, 25/04/2019)

Trong học phần này, lãnh đạo các agency sẽ hiểu được thách thức của các công ty cung cấp dịch vụ chuyên gia trong bối cảnh mới của thị trường, cơ hội của chúng ta trong việc “sản phẩm hoá” dịch vụ, tập trung vào việc xây dựng gói giải pháp dịch vụ cho khách hàng.

Lãnh đạo các agency cũng tìm hiểu để xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp của mình dựa trên quan hệ với khách hàng, bắt đầu từ quan hệ dự án, quan hệ retainer, quan hệ agency of record hay quan hệ sản phẩm dựa trên nền tảng.

Lãnh đạo Agency sẽ học tập cách thức xây dựng Năng lực Lãnh đạo của bản thân, bao gồm hiểu rõ sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý, các phong cách lãnh đạo và đặc biệt thực hành phương pháp quản trị Lãnh đạo theo tình huống.

3. THÚC ĐẨY KINH DOANH (TP.HCM 07, 09, 14, 16/05/2019)

Cách thức xây dựng năng lực bán hàng cho toàn bộ nhân viên, những “bí ẩn” của bán hàng B2B, xây dựng qui trình bán hàng từ phát triển đầu mối kinh doanh, “bộ lọc” khách hàng, nghiên cứu khách hàng, các phương thức tiếp cận, kỹ năng xây dựng đề xuất, xây dựng mức phí phù hợp, đàm phán và kết thúc hợp đồng.

4. QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP (TP.HCM 28, 30/05 & 04, 06/06/2019)

Có một nghịch lý là trong khi nhiệm vụ chính của các agency là giúp đỡ khách hàng quảng bá cho các hoạt động kinh doanh của mình, thì họ lại hoạt động kém hiệu quả trong việc quảng bá dịch vụ của chính mình. Học phần này sẽ hỗ trợ các agency tập trung vào việc quảng bá cho bản thân, bao gồm cách thức xây dựng thương hiệu công ty và xây dựng thương hiệu cá nhân, bao gồm xác định đúng thị trường mục tiêu và lợi thế cạnh tranh của agency, tạo ra các thông điệp hấp dẫn, cách thức xây dựng vị thế chuyên gia, tầm quan trọng của tiếp thị nội dung, phát triển tài liệu tiếp thị và các công cụ bán hàng.

5. QUẢN TRỊ VẬN HÀNH (TP.HCM 18, 20, 25, 27/06/2019)

Trong học phần này, lãnh đạo các agency sẽ học cách quảng trị vận hành agency hiệu quả, bao gồm xây dựng các yếu tố nền tảng, thiết lập mục tiêu và theo dõi thời gian thực hiện, cách thức quản trị dự án, tiến hành đánh giá định kỳ, cách thức quản trị nguồn lực và quản trị tri thức, lựa chọn công cụ quản lý hiệu quả.

6. TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHUNG (TP.HCM 09, 11, 16, 18/07/2019)

Trong học phần này, lãnh đạo các agency sẽ học cách quản trị và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác chiến lược, các nhà cung cấp và nội bộ nhân viên của mình. Họ sẽ thực hành việc phân loại khách hàng, các mẫu khách hàng tiêu biểu, quản lý khách hàng (account management), cách thức bán chéo và bán thêm dịch vụ sản phẩm cho khách hàng, cách thức xây dựng hành trình khách hàng và trải nghiệm khách hang của agency, sửa chữa mối quan hệ trong khủng hoảng.

Lãnh đạo các agency học cách xây dựng các giá trị chung cho mình, các đối tác, nhà cung cấp và nhân viên của mình nhằm phát triển agency một cách bền vững.

Lãnh đạo các agency cũng được tìm hiểu về “thế giới agency”, cách thức tìm kiếm đối tác chiến lược và quản trị mối quan hệ chiến lược, những điều cần biết khi tiến hành hợp tác chiến lược, các điều cần biết khi tiến hành mua bán sáp nhập (M&A) và chiến lược rút khỏi thị trường (exit-strategy).

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

55,000,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

49,500,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

46,750,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY