Chuyển Đổi Số Trong MarCom – Digital Transformation in MarCom – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Chuyển Đổi Số Trong MarCom - Digital Transformation in MarCom

Chuyển Đổi Số Trong MarCom - Digital Transformation in MarCom
Nguyễn Đình Tuấn

Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn, nguyên CCO - TOG Thái Lan

Giới thiệu

GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG CỦA TƯƠNG LAI: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG

Công nghệ trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã phát triển theo cấp số nhân dẫn đến sự thay đổi hành vi của khách hàng dẫn đến nhiều sự biến loạn và quấy nhiễu trên không gian số (digital disruption) nói riêng cũng như trên thị trường nói chung. Chính vì thế, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức phải hiểu những điều kiện không chắc chắn, sự quấy nhiễu trên không gian số và thay đổi theo để đáp ứng được những mong đợi của khách hàng trong một thế giới siêu kết nối.

Chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong marketing không còn đơn giản là một lựa chọn có hoặc không nữa mà là một điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp. Chuyển đổi hay là chết cũng đã trở thành một câu nói cửa miệng của nhiều chuyên gia trong ngành. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc chuyển đổi số còn tỏ ra chậm và chưa tối ưu được lợi thế cho doanh nghiệp.

Khóa học "Chuyển Đối Số trong Marketing và Truyền Thông" được hướng dẫn bởi HLV Nguyễn Đình Tuấn - Nguyên CCO - TOG Thái Lan, sẽ cung cấp cho các bạn một bức tranh và những khuôn khổ để thực hiện việc hiện đại hóa và chuyển đổi cho tổ chức doanh nghiệp và marketing của mình một cách hệ thống nhất.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Nguồn cán bộ chiến lược

• Các quản trị viên phụ trách Truyền thông & Marketing

• Giám sát, Trưởng nhóm Kinh doanh, Marketing

Lợi ích của khóa học

• Cung cấp các kiến thức cập nhật về chuyển đổi số trong doanh nghiệp

• Hệ thống hóa các điểm quan trọng và khuôn khổ chuyển đổi số

• Cập nhật các xu hướng và mô hình Marketing mới trong quá trình chuyển đổi số

• Hướng dẫn xây dựng chiến lược Marketing số đối ứng với tình hình

Chương trình học

HỌC PHẦN 1: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP?

1. Nền tảng thay đổi: khách hàng & quấy nhiễu số (digital disruption)

2. Vai trò và xu hướng công nghệ trong chuyển đổi số

3. Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

4. Tác động chuyển đối số đối với chiến lược doanh nghiệp và lãnh đạo sự chuyển đổi

HỌC PHẦN 2: MARKETING & CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Dịch chuyển sang marketing hiện đại

2. Chuyển đổi chính của marketing hiện đại

3. Quản trị hệ sinh thái số của marketing

4. Điểm chạm và tương tác trên môi trường số

5. Đa kênh tích hợp dành cho marketing/truyền thông & bán hàng

HỌC PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING SỐ

1. Mô hình tìm kiếm insights và khách hàng trên môi trường số

2. Phương pháp phân khúc hiện đại & marketing hành vi

3. Hành trình khách hàng số & chiến lược nội dung

4. Chiến lược kể chuyện đa nền tảng và chiến lược kênh

5. Agile cho digital marketing

6. AI & marketing automation

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

6,000,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

5,400,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

5.100.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY