Quan hệ Báo chí – Media Relations – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Quan hệ Báo chí - Media Relations

Quan hệ Báo chí - Media Relations
Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

Giới thiệu

Khóa học cung cấp những kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc xây dựng quan hệ báo chí: Tạo lập quan hệ và duy trì quan hệ tích cực với giới phóng viên, kỹ năng chủ trì cuộc họp báo, trao đổi và trả lời phỏng vấn báo chí, kỹ năng viết, chụp ảnh và sản xuất nội dung phục vụ cho hoạt động báo chí hiện đại v..v.. Học phần bao gồm việc huấn luyện thực tế những kỹ năng truyền thông và các tình huống thực hành phỏng vấn chuyên nghiệp. Ngoài ra, khóa học còn giúp học viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và cách thức xây dựng mối quan hệ tích cực với giới báo chí – truyền thông.

Lợi ích của khóa học

• Cung cấp những kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc xây dựng quan hệ báo chí

• Cách thức xây dựng mối quan hệ tích cực với giới báo chí – truyền thông

• Kiểm soát thông tin & các mối quan hệ với giới truyền thông

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện Giám đốc Truyền thông.

1. TỔNG QUAN BÁO CHÍ VIỆT NAM

• Toàn cảnh báo chí Việt Nam

• Những điều phóng viên cần

• Những điều phóng viên nghĩ

2. KỸ NĂNG PHÁT NGÔN

• Những khi làm việc với phóng viên

• Kỹ năng xây dựng và sử dụng thông điệp

• Kỹ năng phát ngôn & trả lời phỏng vấn

• Phân loại phóng viên & cách đối phó với từng loại

• Thực hành xây dựng và sử dụng thông điệp

• Thực hành phỏng vấn qua điện thoại

• Thực hành phỏng vấn du kích

• Thực hành phỏng vấn 1 kèm 1

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

8,800,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

7,920,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

7,480,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY