Quản trị Nhân sự – HR Management – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Quản trị Nhân sự - HR Management

Quản trị Nhân sự - HR Management
Lê Hà Mai Thảo

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn, TTC Group

Giới thiệu

Tại khóa học Quản trị Nhân sự - HR Management, học viên sẽ được tìm hiểu về triết lý quản trị nhân sự mới, cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, cách thu hút, gìn giữ và phát triển nhân tài cho doanh nghiệp mình. Học viên cũng sẽ hiểu rõ mục tiêu của quản trị nhân sự và các chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược của tổ chức, cũng như định hướng và kiểm soát được kết quả vận hành của hoạt động quản trị nhân sự

Quản trị Nhân sự là một học phần nằm trong chương trình huấn luyện Quản trị Kinh doanh Thông minh - iCEO.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Nguồn cán bộ chiến lược

• CEO các công ty nhỏ và vừa

• Quản lý nhân sự, vận hành

Lợi ích của khóa học

• Hiểu về các triết lý quản trị nhân sự mới

• Hiểu cách thu hút và phát triển, gìn giữ nhân tài

• Hiểu rõ tầm quan trọng của việc vận hành hoạt động của tổ chức đúng phương pháp và quy trình

• Nắm vững các nhân tố cốt yếu để vận hành một dự án kinh doanh hiệu quả

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iCEO.

A. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1. THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

• Nguồn tuyển dụng và tuyển mộ

• Đọc vị hành vi con người

• Giữ chân nhân tài

2. ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

• Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển đội ngũ

• Xây dựng lộ trình phát triển và kế hoạch đào tạo nhân sự

• Đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo

3. ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

• Đánh giá năng lực

• Phát triển sản phẩm mới

• Đánh giá hiệu quả công việc

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

8,800,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

7,920,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

7,480,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY