Quản trị Tri thức trong Kỷ nguyên Số – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Quản trị Tri thức trong Kỷ nguyên Số

Quản trị Tri thức trong Kỷ nguyên Số
Đào Trung Thành

Giám đốc Kỹ thuật (CTO), MVV Group

Giới thiệu

Khóa học Quản trị Tri thức trong Kỷ nguyên Số - Knowledge Management in Digital Era sẽ giúp học viên nắm bắt những xu hướng công nghệ tác động lên mọi mặt của cuộc sống cũng như cách thức đối phó và chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước biến chuyển của thời đại để từ đó hiểu được tầm quan trọng của vốn tri thức, cách thức xây dựng, phân phối và làm giàu vốn tri thức của công ty trong kỷ nguyên số, cách thức bảo mật và quản trị know-how cũng như các tài sản tri thức khác.

Quản trị Tri thức trong Kỷ nguyên Số là một học phần nằm trong chương trình huấn luyện Quản trị Kinh doanh Thông minh - iCEO.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Nguồn cán bộ chiến lược

• CEO các công ty nhỏ và vừa

Lợi ích của khóa học

• Nắm bắt những xu hướng công nghệ và cách thức đối phó với sự thay đổi

• Hiểu được tầm quan trọng, cách thức xây dựng, phân phối và làm giàu vốn tri thức của công ty

• Cách thức bảo mật và quản trị know-how cũng như các tài sản tri thức khác

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iCEO.

1. HIỂU ĐÚNG VỀ TRI THỨC & QUẢN TRỊ TRI THỨC

• Góc nhìn về tri thức và quản trị tri thức

• Phân loại và cấp độ tri thức

• Tài sản tri thức

• Hệ thống quản trị tri thức

2. NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ TRI THỨC THÀNH CÔNG

3. TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC

• Tiếp cận từ trên xuống

• Tiếp cận từ dưới lên

• Tiếp cận từ giữa ra

• Tiếp cận theo mô hình APO

4. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TRI THỨC

• Xác định tầm nhìn

• Phát triển chiến lược

• Thiết kế quy trình và tổ chức nhân sự

• Chạy thử - Hiệu chỉnh quy trình

• Triển khai chiến lược

• Theo dõi và hậu kiểm

Hình ảnh khóa học

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

7,700,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

6,930,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

6,545,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY