Theo LinkedIn, đây là 4 kỹ năng mềm các doanh nghiệp cần nhất năm 2018 – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Theo LinkedIn, đây là 4 kỹ năng mềm các doanh nghiệp cần nhất năm 2018

Jul 25, 2018

Khảo sát thường niên của LinkedIn đã cho thấy rằng, không phải các kỹ năng chuyên môn, mà chính các kỹ năng mềm mới là điều các doanh nghiệp cần nhất trong thời điểm hiện tại.

Trong khảo sát thường niên của mình, LinkedIn đã hỏi 2,000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp về những kỹ năng mà họ cần nhân viên của mình học nhất. Tại khảo sát này, 57% các lãnh đạo doanh nghiệp đã cho biết họ đánh giá các kỹ năng mềm quan trọng hơn kỹ năng “cứng”.

Trong kỷ nguyên tự động hóa hiện nay, rất nhiều công việc đang dần biến mất, nhường chỗ cho máy móc. Vòng đời của kỹ năng đang dần ngắn lại, các kỹ năng chuyên môn đang trở nên lỗi thời nhanh hơn. Trong khi đó, các kỹ năng mềm thì chưa bao giờ lỗi thời. Với một môi trường thay đổi nhanh chóng như hiện nay, những người thích ứng tốt nhất sẽ là những người có tư duy phản biện tốt, linh hoạt, giỏi giao tiếp và có kỹ năng lãnh đạo.

Dưới đây là những kỹ năng mềm mà họ cho là giá trị nhất hiện nay:

1. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO (LEADERSHIP)

65% các nhà điều hành đánh giá kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong các chương trình đào tạo doanh nghiệp (Workplace Learning Report 2018, LinkedIn). Các kỹ năng thuộc nhóm này:

• Tư duy lãnh đạo
• Thu phục nhân tâm
• Nghệ thuật truyền cảm hứng

Các nội dung này sẽ được đề cập trong học phần Lãnh đạo trong kỷ nguyên mới - Leadership 4.0 thuộc chương trình Quản trị Kinh doanh Thông minh – iCEO. Tìm hiểu thêm về chương trình tại ĐÂY.

2. KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG (COMMUNICATION)

64% các nhà điều hành đánh giá kỹ năng truyền thông là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong các chương trình đào tạo doanh nghiệp. Các kỹ năng thuộc nhóm này:

• Truyền thông nội bộ
• Kỹ năng phát biểu trước đám đông
• Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Tìm hiểu thêm về khóa học Truyền thông nội bộ tại ĐÂY. Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội cũng là một chương trình đào tạo doanh nghiệp được nhiều doanh nghiệp quan tâm tại MVV Academy.

3. KỸ NĂNG HỢP TÁC (COLLABORATION)

55% các nhà điều hành đánh giá kỹ năng hợp tác là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong các chương trình đào tạo doanh nghiệp. Các kỹ năng thuộc nhóm này:

• Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
• Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
•Kỹ năng quản trị con người
•Kỹ năng quản trị xung đột

Để tìm hiểu về các chương trình đào tạo doanh nghiệp liên quan đến kỹ năng hợp tác, vui lòng để lại thông tin liên hệ tại ĐÂY.

4. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

42% các nhà điều hành đánh giá kỹ năng quản lý thời gian là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong các chương trình đào tạo doanh nghiệp. Các kỹ năng thuộc nhóm này:

• Quản trị thời gian cá nhân
• Tạo ra thói quen làm việc hiệu quả
• Kỹ năng quản trị dự án

Để tìm hiểu về các chương trình đào tạo doanh nghiệp liên quan đến kỹ năng quản lý thời gian, vui lòng để lại thông tin liên hệ tại ĐÂY.

Tải toàn bộ tài liệu “Workplace Learning Report” biên soạn bởi LinkedIn, Việt hóa bởi MVV Coaching tại ĐÂY.

(Bằng việc download e-book, bạn đồng ý tiếp nhận các thông tin từ Học viện Doanh nhân MVV qua Facebook Messenger, bao gồm cả thông tin quảng bá. Bạn có thể từ chối nhận tin nhắn bất cứ lúc nào).

Nguồn: LinkedIn Learning.