CEO các agency lớn học gì trong chương trình Elevator? P.1. Thiết lập tầm nhìn: Chiến lược & Kế hoạch – Học viện Doanh nhân MVV Academy

CEO các agency lớn học gì trong chương trình Elevator? P.1. Thiết lập tầm nhìn: Chiến lược & Kế hoạch

Jun 14, 2018

Trong 2 ngày 13 và 14/06, các học viên của chương trình đào tạo CEO cao cấp Elevator do Google tổ chức sẽ được học phần đầu tiên của chương trình với chủ đề "Thiết lập tầm nhìn: Chiến lược & Kế hoạch".

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Học viện MVV Coaching giảng dạy tại chương trình Google Elevator.

Trong ngày đầu của học phần "Thiết lập tầm nhìn: Chiến lược & Kế hoạch", các học viên đã được học các nội dung:

• Các giai đoạn phát triển doanh nghiệp
• Chiến lược doanh nghiệp & Chiến lược kinh doanh
• Bài tập thực hành
• Đặt mục tiêu

Hình ảnh từ chương trình Google Elevator.

Vào ngày thứ hai của học phần, các học viên sẽ được học về Nguyên tắc lập kế hoạch chiến lược với các nội dung:

• Tầm nhìn chiến lược
• Đối thoại chiến lược
• Sự tham gia của tổ chức
• Thi hành & Giám sát

Bên cạnh đó, các học viên còn có cơ hội vận dụng những nội dung đã học thông qua bài tập dự án cá nhân và bài dự án nhóm.

Với những kiến thức hết sức cần thiết cho CEO, chương trình Elevator đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các học viên, tuy nhiên rất tiếc là chương trình chỉ dành riêng cho các quản lý cấp cao của các agency được Google lựa chọn. Dù vậy, bạn sẽ có thể tìm thấy những kiến thức về thiết lập tầm nhìn chiến lược tại học phần "Quản trị Chiến lược - Strategy Management" thuộc chương trình đào tạo iCEO - Quản trị Kinh doanh Thông minh của MVV Coaching. Chương trình dự kiến sẽ ra mắt và tuyển sinh vào tháng 7 tới.