4 thời điểm học tập quan trọng ở nơi công sở – Học viện Doanh nhân MVV Academy

4 thời điểm học tập quan trọng ở nơi công sở

4 THỜI ĐIỂM HỌC TẬP QUAN TRỌNG Ở NƠI CÔNG SỞ

Có rất nhiều vấn đề trong việc học tập tại doanh nghiệp mà người lao động phải đối mặt hàng ngày. Vậy lý do nằm ở đâu? Để công sở không biến thành “nắm mồ” chôn vùi kiến thức, ngược lại, chúng ta phải biến chúng thành một môi trường thúc đẩy việc học tập của nhân viên.

Udemy đã tìm ra được 4 thời điểm quan trọng có thể thúc đẩy động lực tự học của nhân viên một cách hiệu quả. ‘Kim chỉ nam’ mang tên ‘Jobs-to-be-Done’ sẽ giúp nhân viên cố gắng đạt được những mục tiêu nghề nghiệp và bổ sung những kỹ năng còn thiếu tại công sở.

ĐĂNG KÝ NGAY