8 yếu tố cốt lõi của một cẩm nang Bán Hàng thành công – Học viện Doanh nhân MVV Academy

8 yếu tố cốt lõi của một cẩm nang Bán Hàng thành công

8 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA MỘT CẨM NANG BÁN HÀNG THÀNH CÔNG

Làm thế nào để những nhà điều hành thông thái giúp đội ngũ kinh doanh đạt được thành công ?

Là người chịu trách nhiệm trong một nhóm bán hàng, bạn luôn không cố gắng rút ngắn khoảng thời gian chốt đơn hàng thành công của cả nhóm.

Thiết lập chính sách và chuẩn hóa quy trình bán hàng là một trong những cách chắc chắn nhất để đưa các khách hàng tiềm năng tới kênh bán hàng của bạn một cách hiệu quả.

Nên nhớ, cuốn cẩm nang của bạn không phải là một tài liệu tĩnh. Nó cần được điều chỉnh khi các mục tiêu và chỉ tiêu của nhóm thay đổi

cẩm nang bán hàng

ĐĂNG KÝ NGAY