Phương pháp Đào tạo Hỗn hợp – Blended Training – Học viện Doanh nhân MVV Academy

PHƯƠNG PHÁP BLENDED TRAINING – ĐÀO TẠO HỖN HỢP

Blended Training là gì?

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ giáo dục và đặc biệt là sự phổ biến của thiết bị di động, các quốc gia tiên tiến đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công phương pháp Blended Training – đào tạo hỗn hợp. Kết hợp giữa việc giảng dạy trực tiếp trên lớp và tự học trên hệ thống e-learning, Blended Training đã chứng minh được những ưu điểm vượt trội của nó, đặc biệt là trong việc đào tạo nhân sự cho những ngành mà việc hướng dẫn trực tiếp vẫn được xem là không thể thay thế.

Lợi ích của Blended Training so với đào tạo truyền thống

RÚT NGẮN THỜI GIAN HỌC TRÊN LỚP

Với Blended Training, tất cả những nội dung lý thuyết không nhất thiết phải học trực tiếp đều có thể đưa vào phần học trực tuyến. Ví dụ, nếu một khóa đào tạo có 70% lý thuyết và 30% thực hành, học viên sẽ chỉ cần phải lên lớp 30% thời lượng. Đối với những học viên có lịch trình bận rộn, Blended Training sẽ là giải pháp hoàn hảo để tiếp thu bài học một cách trọn vẹn mà vẫn đảm bảo nhận được lợi ích đến từ việc hướng dẫn trực tiếp.

ĐẢM BẢO THỜI LƯỢNG THỰC HÀNH

Với đào tạo trực tiếp, việc giảng viên không có đủ thời gian để giảng lý thuyết là vấn đề thường xuyên xảy ra. Khi đó, thời lượng đáng lẽ sẽ được dành cho thực hành sẽ phải bị cắt xén bớt để tiếp tục học phần lý thuyết. Đối với Blended Training, tất cả phần lý thuyết sẽ được học tại nhà và toàn bộ thời lượng trên lớp đều có thể được dành cho việc thực hành.

TẬP TRUNG HOÀN TOÀN VÀO BÀI GIẢNG

Đối với đào tạo truyền thống, học viên chỉ có một cơ hội duy nhất để tiếp thu những gì giảng viên dạy trên lớp. Không chỉ phải tập trung nghe giảng, học viên còn phải cố gắng ghi chép càng nhiều càng tốt để xem lại khi cần. Đối với Blended Training, học viên có thể dành 100% tập trung để lắng nghe giảng viên và việc ghi chép hầu như không cần thiết vì toàn bộ đã có trong phần học trực tuyến, có thể xem lại bất kỳ lúc nào.

KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH TƯƠNG TÁC

Với việc học trước lý thuyết trên hệ thống học trực tuyến, học viên có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và chuẩn bị trước. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, học viên có thể ghi chú lại và hỏi giảng viên vào các buổi học trên lớp. Học viên còn có thể để lại câu hỏi trên hệ thống học trực tuyến để giảng viên và các học viên khác giải đáp, tranh luận. Cảm thấy ngại việc đặt câu hỏi cho giảng viên khi lên lớp? Đây chính là hình thức học dành cho bạn.

Ý kiến của học viên về phương pháp Blended Training