Đào Trung Thành – Học viện Doanh nhân MVV Academy
Đào Trung Thành

Giám đốc Kỹ thuật (CTO), MVV Group

Giới thiệu

Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại VNPT, đặc biệt là phụ trách mảng đào tạo nội bộ cho tập đoàn, ông Thành là người hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát triển và chia sẻ tri thức trong tập thể để phục vụ mục tiêu phát triển con người, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ông Thành là giảng viên thỉnh giảng các khóa học về lãnh đạo và đổi mới sáng tạo tại Viện John Von Newmann – Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và có bằng Thạc sĩ về an ninh mạng tại Học viện Viễn thông Quốc gia Pháp (Institut National des Telecommunications- France).

Ngoài ra, ông Thành cũng là một tư vấn viên độc lập cho các tổ chức, tập đoàn, tổng công ty về quản trị tri thức, phát triển con người, chăm sóc khách hàng nội bộ và thiết lập các hệ thống nội bộ. Khách hàng của ông có thể kể đến như Netsoft, Saigon Post (trực thuộc VNPT), Bibomart và nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các khóa học