Hà Nguyễn Thư An – Học viện Doanh nhân MVV Academy
Hà Nguyễn Thư An

Giám đốc TT MXH, Social@Ogilvy Việt Nam

Giới thiệu

Bà Hà Nguyễn Thư An (Ann Hà) tốt nghiệp Thạc Sĩ Quan hệ Công chúng tại trường Đại học Stiring, Scotland. Trước đó bà Hà có 5 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Auckland, New Zealand, cử nhân ngành Quan hệ công chúng tại Đại Học Công nghệ Auckland .

Sau 2 năm giữ chức vụ chuyên gia tư vấn trong ngành Quan hệ công chúng tại Ogilvy Public Relations, Việt Nam, bà Ann Hà xây dựng và phát triển đội ngũ truyền thông mạng xã hội 360 Digital Influence và tiếp tục là đóng góp phần lớn công trog việc xây dựng đội ngũ Social@Ogilvy lớn mạnh cho đến ngày nay.

Những ngày đầu làm Quan hệ công chúng, Ann Hà tập trung xây dựng kế hoạch chiến lược cho các khách hàng truyền thống trong ngành FMCG như Dell, Porsche,các cơ quan Chính phủ và các hiệp hội như TAITRA, ProChile.

Sau khi đảm nhiện chức vụ mới, Ann Hà bắt đầu thiết lập các chương trình truyền thông mạng xã hội chuyên mảng truyền thông tiếp thị cho các khách hàng như Unilever (7 thương hiệu), Ford, Samsung, FrieslandCampina (2 thương hiệu), Castrol, Diageo (3 thương hiệu). Trong quá trình phát triển bộ phận Social@Ogilvy, Ann cũng đồng thời đào tạo và xây dựng các sản phẩm chuyên biệt như Social Listening PostÔ – Lắng Nghe Mạng Xã Hội, Insider CirlceÔ - Cổng Kết Nối Người có tầm Ảnh Hưởng và Thương Hiệu, Conversation ImpactÔ – Đo Lường Hiệu Quả Truyền Thông Mạng Xã Hội, Social@b – Huấn Luyện Doanh Nghiệp như Prudential, Visa, Kimberly Clarks về phương thức tiếp cận Mạng Xã Hội trong công tác tiếp thị và thương hiệu.

Các khóa học