Lâm Ngọc Hoài Thương – Học viện Doanh nhân MVV Academy
Lâm Ngọc Hoài Thương

Head of Telesale, Home Credit Vietnam

Bà Lâm Ngọc Hoài Thương có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý bán hàng, Phân tích kinh doanh, Hoạch định chiến lược và Lập kế hoạch kinh doanh.

Đặc biệt Bà là chuyên gia Telesale với nhiều năm là Giám đốc, trưởng phòng Telesale tại các Tập đoàn, Công ty tài chính, bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Các vị trí bà từng đảm nhận:

Home Credit Vietnam

Head of Telesales – X-sell and New-To-Bank

FE Credit Co., Ho Chi Minh City

Director of Telesales X-sell Center

Hanwha Life Insurance Co., Ho Chi Minh City

Strategic & Planning Manager – Agency Planning Department

Manulife Vietnam Limited, Ho Chi Minh City

Senior Assistant Manager - Report, Control & Agency Payroll

Prudential Life Assurance Co., Ho Chi Minh City

Business Analyst Supervisor at Business Intelligence Unit

Hiện tại, bà Hoài Thương đang trong quá trình công nhận là thành viên của CFA, và là giảng viên thỉnh giảng nhiều chương trình đào tạo Telesale, phân tích kinh doanh… cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các khóa học