MVV Academy khai giảng khóa học "Nghệ Thuật Bán Hàng" tại Hà Nội
0 DAYS
0 HRS
0 MNS
0 SECS
Tìm Hiểu Thêm
X
Nguyễn Dương

Nguyên Giám đốc Quốc gia, Singtel Việt Nam

Giới thiệu

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, ông luôn cho rằng khi văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm chín muồi trong một doanh nghiệp, mọi nhân viên dù là trung bình cũng sẽ biết cách để “chớp mọi cơ hội để tỏa sáng với khách hàng”. Ông Nguyễn Dương là người Việt Nam đầu tiên, người thứ 6 của khu vực ASEAN nhận được Chứng nhận Chuyên nghiệp về Trải nghiệm Khách hàng - Certified Customer Experience Professional (CCXP). Đây là chứng chỉ cao nhất về Customer Experience được cấp bởi Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Nhà nghề Toàn cầu - CXPA.

Ông Nguyễn Dương đã có hơn 18 năm kinh nghiệm làm bán hàng, marketing, quản lý quan hệ khách hàng, chiến lược và trải nghiệm khách hàng. Ông cũng là người đã trải qua nhiều vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo của các môi trường công ty và thị trường kinh doanh khác nhau, thuộc cả ba loại hình doanh nghiệp là tư nhân, nhà nước và đa quốc gia như: chuyên viên bán hàng, tiếp thị và kế hoạch kinh doanh VNPT, giám đốc quan hệ khách hàng và đối tác khu vực iBasis – KPN, Phó Giám đốc Chiến lược khách hàng Viettel Mobile, Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom, Giám đốc phát triển kinh doanh và Giám đốc quốc gia Singtel Việt Nam.

Tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế hơn hơn 10 năm nên ông sớm ý thức được các quan điểm quản trị mới nhất, trong đó ông dành nhiệt huyết của mình vào quản trị trải nghiệm khách hàng.

Là chuyên gia đầu tiên của Việt Nam về chiến lược và chuyển đổi trải nghiệm khách hàng, ông mong muốn tuyền tải rộng rãi và giúp các doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam hiểu và áp dụng trải nghiệm khách hàng để phát triển bền vững trong cạnh tranh.

Các khóa học