Phạm Hoài Huấn – Học viện Doanh nhân MVV Academy
Phạm Hoài Huấn

Giám đốc Điều hành UNIBROS. Việt Nam

Giới thiệu

Phạm Hoài Huấn là thành viên sáng lập UNIBROS. Đồng thời ông cũng là giảng viên của trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh từ năm 2007 và có trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn tại các Công ty Luật thuộc Legal 500 và Asia Law trong các lĩnh vực luật thương mại, luật đầu tư, mua bán và sáp nhập công ty, phá sản và chống độc quyền. Năm 2017 ông là Học giả Châu Á tại Đại học kỹ thuật Tallinn, Estonia.

Phạm Hoài Huấn đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án đầu tư nước ngoài và trong nước tại Việt Nam và tham gia bảo vệ khách hàng Việt Nam trong thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại, dân sự tại Toà án các cấp và Trọng tài thương mại. Kể từ năm 2018, ông là Trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam.

Ông hiện đang tập trung nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh và đầu tư - kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao. Ông thường xuyên tham gia các diễn đàn và hội thảo trong nước và quốc tế liên quan tới các lĩnh vực này; là tác giả của nhiều bài báo và sách chuyên khảo được đánh giá cao trên thị trường.

Các ấn phẩm tiêu biểu
• Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia 2016 (chủ biên);
• Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống, Dẫn giải, Bình luận, NXB Chính trị quốc gia 2015 (chủ biên);
• Công ty tại Việt Nam: Tình huống, tranh chấp, bình luận, NXB Chính trị quốc gia 2014 (đồng tác giả);