Chương trình huấn luyện iCEO – Quản trị Kinh doanh Thông minh – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Chương trình huấn luyện iCEO - Quản trị Kinh doanh Thông minh

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

Trần Xuân Nam

Tiến sỹ Đại học Oxford

Lê Hà Mai Thảo

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn, TTC Group

Nguyễn Dương

Nguyên Giám đốc Quốc gia, Singtel Việt Nam

Đào Thu Hiền

Thạc sỹ Đại học Harvard, Chủ tịch kiêm Giám đốc GPA

Đào Trung Thành

Giám đốc Kỹ thuật (CTO), MVV Group

Giới thiệu

Chương trình iCEO là chương trình đào tạo cán bộ quản trị trong thời đại 4.0 với mục tiêu mang đến cho các các cấp lãnh đạo những kiến thức để quản trị doanh nghiệp sao cho thông minh (Intelligent) đáp ứng được yêu cầu của xu hướng số hóa (Internet). Chương trình được Việt hóa từ “Path to Excellence”, chương trình quản trị kinh doanh hàng đầu dành cho doanh nghiệp SME của CrossKnowledge, có thời lượng 5 tháng, bao gồm 10 học phần với sự hướng dẫn của HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Học viện MVV và các chuyên gia hàng đầu của các lĩnh vực được giảng dạy.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Nguồn cán bộ chiến lược

• CEO các công ty nhỏ và vừa

Chương trình học

Chương trình bao gồm 10 học phần

1. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Học viên sẽ được học những mô hình xây dựng chiến lược doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh cơ bản của BCG và McKinsey để xây dựng tầm nhìn chiến lược cho doanh nghiệp của mình ở các giai đoạn ngắn hạn (1 năm) trung hạn (3-5 năm) và dài hạn (hơn 5 năm).

Sau học phần, học viên sẽ có thể thay đổi được từ tư duy quản trị sang tư duy đầu tư, có cái nhìn chiến lược từ góc độ của tổ chức, góc độ của nhân viên, góc độ của khách hàng và góc độ của nhà đầu tư, biết cách xây dựng và quản trị các chiến lược khác nhau cả từ trên xuống và cả từ dưới lên nhằm tối ưu hóa các nguồn vốn tri thức, vốn tổ chức, vốn con người và vốn tài chính của công ty.

2. LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Học viên sẽ được học về các kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, nghệ thuật thấu cảm, tạo ảnh hưởng...; khơi dậy các năng lực tiềm ẩn và giúp học viên tạo dựng thành công trong vai trò nhà lãnh đạo. Sau khóa học, học viên có khả năng tự hoàn thiện năng lực lãnh đạo của bản thân, có khả năng thấu hiểu, thuyết phục và truyền cảm hứng cho các đối tượng được lãnh đạo.

3. QUẢN TRỊ TIẾP THỊ

Học viên sẽ được học về thị trường mục tiêu, xác định lợi thế cạnh tranh, phát triển các tài liệu và hoạt động tiếp thị tập trung vào nhóm đối tượng và thị trường mục tiêu. Điểm khác biệt của học phần là tập trung vào mối liên kết cơ bản giữa sản phẩm, thị trường và tiếp thị, các chính sách giá và tầm quan trọng của việc “tạo ra nhu cầu” cho nhóm đối tượng mục tiêu.

4. QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Học viên sẽ được học cách thức kiểm tra mối quan hệ giữa tiếp thị và bán hàng, hiểu các bước của chu kỳ bán hàng, khám phá và xây dựng triết lý bán hàng phù hợp với mô hình và ngành nghề của công ty, khám phá và xây dựng các công cụ đo lường sự nỗ lực của đội ngũ bán hàng, hiểu cách triển khai các kênh bán hàng khác nhau.

5. QUẢN TRỊ SẢN PHẨM

Học viên sẽ được học về cách thức và chu kỳ xây dựng sản phẩm, cách thức mô tả chính xác sản phẩm của mình, cách thức xây dựng "hệ sinh thái của sản phẩm" và sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau.

6. QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

Học viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của kênh phân phối với sự phát triển của công ty, cách thức xây dựng, phát triển và tối ưu hóa các kênh phân phối cho sản phẩm khác nhau.

7. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Học viên sẽ được tìm hiểu về triết lý quản trị nhân sự mới, cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, cách thu hút, gìn giữ và phát triển nhân tài cho doanh nghiệp mình. Học viên cũng sẽ hiểu rõ mục tiêu của quản trị nhân sự và các chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược của tổ chức, cũng như định hướng và kiểm soát được kết quả vận hành của hoạt động quản trị nhân sự.

8. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Học viên sẽ tìm hiểu những vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp, bao gồm hiểu và đánh giá báo cáo tài chính bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, dòng tiền và cách thức quản trị tài chính như lập ngân sách, dự báo, cách thức quản lý tiền mặt và các khoản phải thu…

9. QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Học viên sẽ được học về cách thức thiết kế hành trình khách hàng, tổ chức các touch point trọng điểm, ứng dựng công nghệ và triết lý kinh doanh dịch vụ. Học viên cũng sẽ được tìm hiểu cách thức xây dựng trải nghiệm và dịch vụ khách hàng tuyệt hảo từ những công ty cung cấp dịch vụ khách hàng hàng đầu thế giới.

10. QUẢN TRỊ TRI THỨC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Học viên sẽ nắm bắt những xu hướng công nghệ tác động lên mọi mặt của cuộc sống, cách thức đối phó và chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước biến chuyển của thời đại; từ đó hiểu được tầm quan trọng của vốn tri thức, cách thức xây dựng, phân phối và làm giàu vốn tri thức của công ty trong kỷ nguyên số, cách thức bảo mật và quản trị know-how cũng như các tài sản tri thức khác.

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY