Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp – Corporate and Business Law – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp - Corporate and Business Law

Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp - Corporate and Business Law
Phạm Hoài Huấn

Giám đốc Điều hành UNIBROS. Việt Nam

Giới thiệu

Bất kỳ cuộc chơi nào cũng có luật chơi riêng, trong kinh doanh cũng như vậy. Có một điều mà mọi người ai cũng thừa nhận, càng hiểu về luật chơi, bạn càng ít cơ hội phạm những sai lầm trong quá trình kinh doanh.

Hiểu được nhu cầu và tầm quan trọng của pháp luật đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nhân nói riêng, khóa học “Pháp luật dành cho Doanh Nghiệp - Corporate Business Law” trang bị những kiến thức cơ bản nhưng cần thiết nhất để bạn có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào con đường kinh doanh mà mình đã lên kế hoạch.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Lãnh đạo doanh nghiệp (Ban Giám Đốc, HĐ Quản Trị Doanh Nghiệp)

• Trưởng, Phó phòng ban các bộ phận trong Doanh Nghiệp (Phòng Kinh Doanh, Pháp Lý)

• Các doanh nhân có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật kinh doanh

Lợi ích của khóa học

1. Nhận biết các mô hình doanh nghiệp tại Việt Nam

2. Hiểu được các mô hình quản trị của các Công Ty

3. Biết được mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý và cơ quan điều hành

4. Xác định thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Giám đốc, thẩm quyền phê duyệt các dự án, giao kết hợp đồng. Qua đó tránh các tranh chấp và loại bỏ các rủi ro khi Hợp Đồng được ký kết bởi những người không có thẩm quyền.

Chương trình học

Khóa học sẽ bao gồm 4 buổi học trực tiếp trên lớp với các nội dung:

1. BUỔI THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ.

1.1 Công ty TNHH

1.2 Công ty Cổ Phần

2. BUỔI THỨ HAI: CÁC TRANH CHẤP ĐIỂN HÌNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

2.1 Tranh chấp về góp vốn

2.2 Tranh chấp về chia lợi nhuận

2.3 Xung đột thẩm quyền giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc

2.4 Tranh chấp về người đại diên theo pháp luật và con dấu công ty

3. BUỔI THỨ BA: CÁC HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY

3.1 Thẩm quyền phê duyệt hợp đồng của Hội đồng quản trị

3.2 Thẩm quyền kí hợp đồng của giám đốc

3.3 Nhận diện các rủi ro về thẩm quyền kí hợp đồng

3.4 Các tranh chấp điển hình

4. BUỔI THỨ TƯ: START-UP và những rủi ro quản trị

4.1. Tổng quan: start-up và SMEs

4.2. Các hình thức doanh nghiệp mà start-up có thể lựa chọn

4.3 Tài trợ vốn cho các start-up dành cho nhà đầu tư: rủi ro mất tiền

4.4 Tài trợ vốn: rủi ro mất công ty

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

6,600,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

5,940,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

5,610,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY