Quản trị Chiến lược – Strategy Management – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Quản trị Chiến lược - Strategy Management

Quản trị Chiến lược - Strategy Management
Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

Giới thiệu

Có rất nhiều định nghĩa về chiến lược. Bain & Co định nghĩa “Chiến lược là một kế hoạch tạo khác biệt của một doanh nghiệp so với đối thủ khác theo hướng sinh lời và bền vững” (1994). Bruce Henderson định nghĩa “Chiến lược là một kế hoạch tạo ra giá trị bằng cách khiến đối thủ cạnh tranh của bạn không đầu tư vào nơi mà bạn định đầu tư nhiều nhất” (1970).

Theo chúng tôi, chiến lược là một tập hợp các sự lựa chọn:

• Nơi nào để thành công?

• Cách nào để thành công?

• Cần gì để thành công?

Trong khóa học Quản trị Chiến lược – Strategy Management, chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này. Với sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Thanh Sơn, học viên sẽ được học những mô hình xây dựng chiến lược doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh cơ bản của BCG và McKinsey để xây dựng tầm nhìn chiến lược cho doanh nghiệp của mình ở các giai đoạn ngắn hạn (1 năm) trung hạn (3-5 năm) và dài hạn (hơn 5 năm).

Quản trị Chiến lược là một học phần thuộc chương trình huấn luyện Quản trị Kinh doanh Thông minh - iCEO.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Nguồn cán bộ chiến lược

• CEO các công ty nhỏ và vừa

Lợi ích của khóa học

• Giúp học viên thay đổi được từ tư duy quản trị sang tư duy đầu tư

• Có cái nhìn chiến lược từ góc độ của tổ chức, góc độ của nhân viên, góc độ của khách hàng và góc độ của nhà đầu tư

• Biết cách xây dựng và quản trị các chiến lược khác nhau cả từ trên xuống và cả từ dưới lên nhằm tối ưu hóa các nguồn vốn tri thức, vốn tổ chức, vốn con người và vốn tài chính của công ty.

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iCEO.

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC

1.1. Chiến lược là gì

1.2. Chiến lược doanh nghiệp (Corporate Strategy)

• Khuôn khổ chiến lược (Business Framework)

• Thực hành: Vẽ biểu đồ BCG

• Ma trận Chính sách định hướng (Directional Policy Matrix) (tương tự McKinsey)

Thực hành: Xác định vị trí của công ty trong ma trận McKinsey

1.3. Chiến lược kinh doanh (Business Strategy)

• Thành phần chính của chiến lược kinh doanh

• Bảng cân đối chiến lược (Strategic Balance Sheet)

• Ví dụ về khuôn khổ chiến lược kinh doanh

1.4. Tóm tắt về khối xây dựng chiến lược

2. NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

2.1. Tổng quan những nguyên tắc thực hành trong hoạch định chiến lược

2.2. Nguyên tắc thực hành 1: 3 Tầm nhìn chiến lược (3 Strategy Horizons)

2.3. Nguyên tắc thực hành 2: Đối thoại chiến lược (Strategic Dialogue)

2.4. Nguyên tắc thực hành 3: Sự tham gia tổ chức (Organizational Engagement)

2.5. Nguyên tắc thực hành 4: Thi hành và Giám sát (Execution and Monitoring)

3. THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

3.1. Tổng quan

3.2. Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard)

3.3. Bản đồ chiến lược (Strategy Map)

3.4. Các chỉ số đo lường (KPIs)

3.5. Thực hành & thuyết trình

3. TỔNG KẾT

3.1. Tóm tắt nội dung khóa học

3.2. Các vấn đề cần lưu ý

Hình ảnh khóa học

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

8,800,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

7,920,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

7,480,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY