Quản trị Sản phẩm – Product Management – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Quản trị Sản phẩm - Product Management

Quản trị Sản phẩm - Product Management
Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

Giới thiệu

Khóa học Quản trị Sản phẩm – Product Management giúp học viên hiểu về cách thức và chu kỳ xây dựng sản phẩm, hiểu về thuộc tính và vòng đời sản phẩm, cách thức xây dựng “hệ sinh thái của sản phẩm” và sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau.

Quản trị Sản phẩm là một học phần nằm trong chương trình huấn luyện Quản trị Kinh doanh Thông minh - iCEO.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Nguồn cán bộ chiến lược

• CEO các công ty nhỏ và vừa

Lợi ích của khóa học

• Mô tả được chính xác sản phẩm của mình

• Hiểu về các thuộc tính và vòng đời sản phẩm, phương pháp quản trị theo vòng đời sản phẩm

• Cách thức xây dựng “hệ sinh thái của sản phẩm”

• Tính toán được nhu cầu và vận dụng được các chiến lược định giá sản phẩm

• Nắm bắt được quy trình và phương pháp phát triển sản phẩm mới.

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iCEO.

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

• Sản phẩm là gì

• Nhu cầu sản phẩm

• Các cấp độ sản phẩm

• Cấu tạo và thuộc tính sản phẩm

• Phân loại sản phẩm

PHẦN 2. VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM

• Giới thiệu về vòng đời sản phẩm

• Các giai đoạn trong vòng đời sản phẩm

• Vòng đời sản phẩm và chiến lược doanh nghiệp

PHẦN 3. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

• Tính toán nhu cầu sản phẩm

• Chính sách giá

• Chiến lược giá hớt váng/thâm nhập thị trường

• "Bài tập về nhà" khi định giá sản phẩm

• 6 nguyên tắc định giá

• Các kiểu định giá khác

PHẦN 4. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

• Phát triển sản phẩm của bạn

• Các chiến lược phát triển sản phẩm mới

• Phát triển và ra mắt sản phẩm mới

• Quy trình phát triển sản phẩm mới

• Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm tổng thể

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

8,800,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

7,920,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

7,480,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY