MVV Academy khai giảng khóa học "Nghệ Thuật Bán Hàng" tại Hà Nội
0 DAYS
0 HRS
0 MNS
0 SECS
Tìm Hiểu Thêm
X

LỊCH KHAI GIẢNG

Địa điểm:

11 Tháng 01, 2020 TP. Hồ Chí Minh
04 Tháng 01, 2020 Hà Nội
14 Tháng 02, 2020 TP. Hồ Chí Minh
21 Tháng 02, 2020 Hà Nội
28 Tháng 02, 2020 TP. Hồ Chí Minh
06 Tháng 03, 2020 Hà Nội

Giám Đốc Truyền Thông của Tương Lai - Future Proof CCO

Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn, nguyên CCO - TOG Thái Lan

27 Tháng 03, 2020 TP. Hồ Chí Minh
20 Tháng 03, 2020 Hà Nội