HLV Nguyễn Thanh Sơn giảng dạy học phần Tiếp thị trong chương trình Elevator – Học viện Doanh nhân MVV Academy

HLV Nguyễn Thanh Sơn giảng dạy học phần Tiếp thị trong chương trình Elevator

Aug 28, 2018

Trong 2 ngày 28 và 29/08, HLV Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV Academy sẽ giảng dạy học phần Tiếp thị - học phần thứ 3 trong số 6 học phần của chương trình Google Elevator.

Chính thức khởi động vào ngày 13/06 vừa qua, Google Elevator là chương trình đào tạo CEO cấp cao dành cho các agency (công ty quảng cáo) là đối tác Google Partners, nhằm mục tiêu giúp các công ty này phát triển doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng. Ở học phần Tiếp thị, các học viên của Google Elevator sẽ được học các nội dung chính bao gồm:

• Xác định thị trường mục tiêu
• Xác định lợi thế cạnh tranh
• Tạo thông điệp hấp dẫn
• Xây dựng thương hiệu
• Phát triển tài liệu tiếp thị & các công cụ bán hàng
• Tạo kế hoạch tiếp thị

Sau học phần Tiếp thị, chương trình sẽ trở lại vào tháng 9 với nội dung Thúc đẩy kinh doanh (Bán hàng, giá cả và thương lượng).

Đọc thêm:

Cập nhật học phần thứ 2 của chương trình Google Elevator: Sản phẩm hóa Dịch vụ

Có gì trong bức thư HLV Nguyễn Thanh Sơn gửi học viên khóa học của Google?

CEO các agency lớn học gì trong chương trình Elevator? P.1. Thiết lập tầm nhìn: Chiến lược & Kế hoạch

Khởi động học phần đầu tiên của Khoá đào tạo CEO cao cấp Elevator

Google phối hợp cùng MVV Academy tổ chức chương trình đào tạo Elevator dành cho đối tác cấp cao

HLV Nguyễn Thanh Sơn giảng dạy tại chương trình Sales Masterclass dành cho đối tác cao cấp Google