Học phần Quản trị Kênh phân phối: Chương trình iCEO đã đi được 1/2 chặng đường – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Học phần Quản trị Kênh phân phối: Chương trình iCEO đã đi được 1/2 chặng đường

Nov 26, 2018

Ngày 17-18/11 vừa qua, học phần Quản trị Kênh phân phối của của chương trình huấn luyện Quản trị Kinh doanh Thông minh - iCEO đã diễn ra với sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Đình Tuấn, Nguyên Giám đốc Bán hàng & Marketing của Double A.

Quản trị Kênh phân phối là học phần thứ 05 trong số 10 học phần của chương trình iCEO, đánh dấu một nửa chặng đường đã qua của chương trình kéo dài 5 tháng này. Học phần đã diễn ra rất sôi nổi với các bài tập thực hành hữu ích. Khóa học sẽ tiếp tục được triển khai tại TP. HCM vào ngày 01-02 tháng 12. Tìm hiểu thêm về khóa tại ĐÂY.

Học phần tiếp theo mà các học viên của iCEO sẽ tham dự là Quản trị Nhân sự, hướng dẫn bởi HLV Lê Hà Mai Thảo, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn của TTC Group. Khóa học sẽ đem lại kiến thức mà các cấp lãnh đạo tại doanh nghiệp SME thường thiếu, đó là kiến thức về quản trị bộ máy nhân sự.