Học phần thứ 8 của Giám đốc Truyền thông: Truyền thông đâu chỉ dành cho khách hàng! – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Học phần thứ 8 của Giám đốc Truyền thông: Truyền thông đâu chỉ dành cho khách hàng!

Aug 28, 2018

Cuối tuần vừa qua (25, 26/08), các học viên của lớp Giám đốc Truyền thông đã trải qua học phần thứ 8 - học phần Truyền thông Nội bộ hướng dẫn bởi HLV Lê Quang Vũ - CEO của Blue C, công ty tiên phong về lĩnh vực truyền thông nội bộ tại Việt Nam.

Khi nói đến truyền thông, mọi người thường "bỏ quên" mất truyền thông nội bộ. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn thường xuyên thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, tuy nhiên chỉ có rất ít doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách lĩnh vực này. Nhân sự truyền thông nội bộ cũng rất hiếm khi được đào tạo bài bản mà thường chuyển sang từ ngành truyền thông hoặc ngành nhân sự.

Dù vậy, truyền thông nội bộ lại có vai trò vô cùng trọng yếu trong doanh nghiệp, giúp nhân sự trong doanh nghiệp gắn kết hơn, tạo ra sức mạnh nội tại của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ tổ chức. Thật may mắn là có vẻ như các doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng quan tâm hơn đến truyền thông nội bộ, khi khóa học của HLV Lê Quang Vũ đang nhận được rất nhiều yêu cầu đào tạo từ các doanh nghiệp lớn.

Với các học viên Giám đốc Truyền thông, có lẽ đây là một học phần khá đặc biệt khi đối tượng truyền thông chính của truyền thông nội bộ không phải là khách hàng. Đối với một giám đốc truyền thông trong thời đại này, truyền thông nội bộ là một lĩnh vực hết sức cần thiết cần hiểu rõ.

Như vậy, chương trình Giám đốc Truyền thông chỉ còn 2 học phần cuối cùng - Social Media của HLV Hà Nguyễn Thư AnTrách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) của HLV Nguyễn Thanh Sơn.