Học tập ngoài xã hội (Social Learning) – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Học tập ngoài xã hội (Social Learning)

Mar 14, 2019

Mô hình truyền thống là chúng ta học ở trường khoảng 12 năm phổ thông + 4 năm đại học, trung bình là 16 năm, khoảng thời gian học tập chính thức của một người dao động vào khoảng 12 năm (phổ thông) đến 20 năm (tiến sĩ). Với tuổi thọ trung bình khoảng 75 năm thì việc học chiếm 16 % thời gian sống. Nhưng quá trình học của một người có lẽ không chấm dứt sau khi anh (chị) ta tốt nghiệp một chương trình tập trung dài hạn chính thức hoặc khi có học vị cao nhất (Ph.D) mà kéo dài trong suốt sự nghiệp của mình, khoảng 40 năm sau đó. Vì thế học ở “trường đời” có lẽ nhiều hơn học ở môi trường tập trung chính thức. Và nhiều người học tập phi chính thức dài hơn, lâu hơn và giỏi hơn một số người khác.

“Học, học nữa, học mãi” của lãnh tụ vô sản Lenine có lẽ còn tính thời sự, thời đại vì tuổi thọ của con người ngày càng tăng. Chúng ta sẽ chứng kiến thế hệ Millennials sống trung bình khoảng 100 năm, đồng thời sống khỏe mạnh đến 80 năm và thời gian làm việc có lẽ kéo dài đến 80 tuổi. Vì thế, sự học kết thúc vào khoảng 20 năm đầu tiên của con người là quá sớm. Với sự biến động theo hàm mũ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ cũng như sự lỗi thời của kiến thức ở nhà trường thì rõ ràng việc học sẽ kéo dài trong các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp buộc phải thay đổi mô hình học tập để khuyến khích học tập liên tục (continuous learning) trong môi trường làm việc.

Theo một nghiên cứu từ tổ chức Industry Learning, thời lượng học tập của người lao động hiện nay chỉ là 24 phút/ tuần. Trong tương lai, các doanh nghiệp cần xây dựng các nền tảng học tập sao cho người lao động có thể kết hợp giữa làm việc và học tập trong cùng một thời điểm. Đó là khái niệm mà chuyên gia hàng đầu thế giới về học tập Josh Bersin (Deloitte) đưa ra gọi là “learning with the flow of work” (học tập trong dòng chảy của công việc)

Các nền tảng học tập tương lai (learning platform) trong các doanh nghiệp cần cung cấp các trải nghiệm (experience platform) người dùng tốt nhất và cung cấp học tập theo bối cảnh (contextual learning). Bạn là một người lập trình và không nhớ một cú pháp, liền có sự trợ giúp của hệ thống dưới dạng những tips and tricks. Bạn chuẩn bị cho một cuộc họp sẽ có những video clip ngắn khoảng 2,3 phút để hướng dẫn chuẩn bị việc họp hoặc vài chỉ dẫn tiến hành họp hiệu quả.

Các hệ thống học tập mới còn phải kết hợp cả các nội dung ngoài doanh nghiệp, những nội dung trên mạng xã hội và liên quan mật thiết đến công việc, năng lực của người lao động hay những lĩnh vực mà doanh nghiệp liên quan. Vì thế nền tảng mới cần tính mở (open system), kết hợp, tổng hợp các nguồn tri thức khác nhau.

Để cải thiện hiệu suất của một người lao động cần phải giảm bớt những sai sót và tăng cường nhận thức sâu sắc (insights) về những tác vụ, công việc (hình bên dưới) trong đó học tập phi chính thức và học tập từ xã hội đóng vai trò then chốt. Việc học của một cá nhân sẽ tuân thủ nguyên tắc 70-20-10 trong đó chỉ có 10% là học tập trung ở các khóa học (ngoại tuyến và trực tuyến), 20% là việc cọ xát trong môi trường làm việc hàng ngày (training on the jobs) và 70% là những trải nghiệm hàng ngày ngoài xã hội.

Theo Đào Trung Thành, CTO-MVV Group