Học viện MVV cùng Prudential tổ chức đào tạo cho 200 Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Học viện MVV cùng Prudential tổ chức đào tạo cho 200 Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý

Jul 04, 2018

Ngày 03/07 vừa qua, MVV Academy đã tổ chức thành công chương trình đào tạo nội bộ tại Hà Nội dành cho 200 Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý miền Bắc của Prudential.

Chương trình đào tạo có sự tham dự của 200 Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý miền Bắc của Prudential.

Đây là chương trình tiếp nối trong chuỗi đào tạo trên toàn quốc do MVV Academy thực hiện cho Prudential. Trước đó, vào ngày 06/06, chúng tôi đã tổ chức chương trình đào tạo cho các nhân sự khu vực miền Trung và miền Nam của Prudential.

Chương trình đào tạo ngày 06/06 cho nhân sự miền Trung và Nam của Prudential.

MVV Academy là đối tác đào tạo quen thuộc, cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu của ngành bảo hiểm nhân thọ cho AIA, Bảo Việt, Cathay Life, FWD, Hanwha Life, AON, Prudential...

Tìm hiểu thêm về dịch vụ đào tạo theo yêu cầu của MVV Coaching tại ĐÂY.