MVV Academy tổ chức khóa học Customer Engagement cho công ty bảo hiểm AIA – Học viện Doanh nhân MVV Academy

MVV Academy tổ chức khóa học Customer Engagement cho công ty bảo hiểm AIA

Sep 05, 2018

Ngày 05/09 vừa qua, MVV Academy đã có cơ hội tổ chức lớp học với chủ đề Customer Engagement - Tiếp cận Khách hàng dành cho đội ngũ chuyên viên bán hàng của công ty bảo hiểm AIA.

Khóa học được hướng dẫn bởi HLV Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV Academy. Khóa học tập trung vào mô hình S.O.F.T.E.N nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng cho đội ngũ của AIA.

Nội dung Customer Engagement là một phần của chương trình đào tạo Dịch vụ Khách hàng, một nội dung mới do MVV Academy phối hợp cùng Mercuri International xây dựng. Chương trình hiện là một nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm với nhiều lớp nội bộ sắp diễn ra trong tháng 9, bên cạnh lớp học tại CapitaLand đã diễn ra vào tháng 8.

MVV Academy là đối tác đào tạo quen thuộc, cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu của ngành bảo hiểm nhân thọ cho AIA, Bảo Việt, Cathay Life, FWD, Hanwha Life, AON, Prudential...

Tìm hiểu thêm về dịch vụ đào tạo theo yêu cầu của MVV Coaching tại ĐÂY.