HLV Nguyễn Thanh Sơn đào tạo Nghệ thuật bán hàng B2B và B2C tại Viglacera – Học viện Doanh nhân MVV Academy

HLV Nguyễn Thanh Sơn đào tạo Nghệ thuật bán hàng B2B và B2C tại Viglacera

Dec 07, 2018

Vào ngày 01-02/12/2018, MVV Academy đã tổ chức Chương trình đào tạo "Nghệ thuật bán hàng - Sales Master CLass" dành cho Viglacera. Ở học phần này, các học viên được học về nghệ thuật bán hàng với giáo trình từ Mercuri International dưới hướng dẫn bởi HLV Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Học viên Doanh nhân MVV. Chương trình bao gồm 2 nội dung là bán hàng B2B và bán hàng B2C.

Ông Nguyễn Thanh Sơn là chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam được Mercuri International cấp phép đào tạo chương trình quản trị bán hàng. Ông cũng được biết đến như là một doanh nhân, nhà đầu tư, tác giả uy tín, giảng viên, từng giảng dạy nhiều chương trình đào tạo Google Partners do Google tổ chức, tiêu biểu là chương trình Sales Masterclass và chương trình đào tạo CEO cao cấp Elevator.

Hình ảnh từ học phần Nghệ thuật bán hàng B2B

Hình ảnh từ học phần Nghệ thuật bán hàng B2C