Xem lại những hình ảnh từ lễ khai trương và cắt băng khánh thành văn phòng mới MVV Coaching – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Xem lại những hình ảnh từ lễ khai trương và cắt băng khánh thành văn phòng mới MVV Coaching

May 21, 2018

Sáng nay, tại MVV Coaching đã diễn ra buổi lễ khai trương và cắt băng khánh thành văn phòng mới ở địa chỉ 19 Võ Văn Tần, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ đã có sự tham dự của Chủ tịch Học viện, ông Nguyễn Thanh Sơn, các cổ đông, các lãnh đạo thuộc MVV Group cùng khách mời.

Cũng trong sáng nay, các lãnh đạo và nhân viên cấp quản lý của MVV Group cũng sẽ bắt đầu tham gia vào học phần Quản trị Chiến lược trong chương trình Quản trị kinh doanh thông minh - iCEO. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu tuyển sinh vào tháng 7 năm nay.